Bầu cử

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất

 • Diện tích: 750 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 58 Triệu/Tháng
17/05/2021 09:32:09
 • Diện tích: 700 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 56 Triệu/Tháng
17/05/2021 09:32:09
 • Diện tích: 600 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 42 Triệu/Tháng
17/05/2021 09:32:09
 • Diện tích: 1000 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 80 Triệu/Tháng
17/05/2021 09:32:09
 • Diện tích: 800 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 46 Triệu/Tháng
17/05/2021 09:32:08
Hộp thư góp ý