Centroria Hà Tiên

Bán nhà riêng

 • Diện tích: 85 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Giá: 4.65 Tỷ/Tổng diện tích
15/01/2020 16:18:41
 • Diện tích: 130 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 16.98 Tỷ/Tổng diện tích
07/01/2020 21:01:57
 • Diện tích: 100 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Giá: 3 Tỷ/Tổng diện tích
15/01/2020 16:22:25
 • Diện tích: 82 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: Thỏa thuận
01/11/2019 14:22:57
 • Diện tích: 173 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Long Thành, Đồng Nai
 • Giá: 2.3 Tỷ/Tổng diện tích
01/11/2019 14:22:19
Cộng đồng mgbds