Cho thuê căn hộ, chung cư

 • Diện tích: 70 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 10 Triệu/Tháng
02/03/2021 21:05:41
 • Diện tích: 70 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 12 Triệu/Tháng
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 98 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 12 Triệu/Tháng
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 32 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 6 Triệu/Tháng
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 74 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Thuận An, Bình Dương
 • Giá: Thỏa thuận
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 60 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 12 Triệu/Tổng diện tích
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 50 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 6.8 Triệu/Tổng diện tích
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 50 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 6.8 Triệu/Tháng
26/02/2021 23:39:54
Đất Xanh tuyển dụng