Khách hàng tiềm năng

Nếu bạn là môi giới/Nhân viên kinh doanh hoặc bạn cần bán bất động sản/các dự án bất động sản. Thì việc chào sản phẩm của bạn đến đúng nhu cầu khách hàng đang tìm hiểu là rất cần thiết và cực kỳ quan trọng. Giúp bạn là người bán và người mua kết nối với nhau thuận tiện hơn. Từ đó việc giao dịch sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Lý do chọn:

  • - Đăng ký 1 lần sử dụng trọn đời.
  • - Bạn được chào tất cả các dự án bạn đang kinh doanh và các dự án sau này sẽ kinh doanh.
  • - Mở rộng mối quan hệ khách hàng của bạn.
  • - Có thể ghi chú và lưu trữ lịch sử CSKH, giúp bạn quản lý nguồn data KHTN.

Trần Thị Ngọc Linh

Địa chỉ: Quảng Trị

Nhu cầu đang tìm hiểu: Nhu cầu đầu tư đất nền, sổ riêng quanh sân bay quốc tế Long Thành.

Số điện thoại

09134***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 55.000đ

Vũ Thị Định

Địa chỉ: Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Nhu cầu đang tìm hiểu: Quan tâm đất nền, nhà phố dự án Gem Sky World Đất Xanh.

Số điện thoại

09063***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 10.000đ

Vĩnh

Địa chỉ: Bắc Giang

Nhu cầu đang tìm hiểu: Quan tâm dự án Gem Sky World Long Thành, Đồng Nai

Số điện thoại

09718***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 10.000đ

Đỗ Mạnh

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Nhu cầu đang tìm hiểu: Đầu tư đất nền khu vực Long Thành, Đồng Nai

Số điện thoại

09079***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 10.000đ

Hoàng Quỳnh Hoa

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp.HCM

Nhu cầu đang tìm hiểu: Đầu tư nhà đất pháp lý hoàn chỉnh

Số điện thoại

09831***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 50.000đ

Chị Liên

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Nhu cầu đang tìm hiểu: Tìm hiểu nhà đất giá rẻ

Số điện thoại

09095***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 5.000đ

Chị Kim

Địa chỉ: Đòng Nai

Nhu cầu đang tìm hiểu: Tìm hiểu nhà đất giá rẻ

Số điện thoại

09274***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 5.000đ

Hoa

Địa chỉ: HCM

Nhu cầu đang tìm hiểu: Tìm hiểu nhà đất giá rẻ

Số điện thoại

09015***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 10.000đ

Chị Hoa

Địa chỉ: Đồng Nai

Nhu cầu đang tìm hiểu: Tìm hiểu nhà đất giá rẻ

Số điện thoại

03942***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 10.000đ

Chị Hạnh

Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai

Nhu cầu đang tìm hiểu: Tìm hiểu nhà đất giá rẻ

Số điện thoại

09085***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 5.000đ