0%

Khách hàng tiềm năng

Nếu bạn là môi giới/Nhân viên kinh doanh hoặc bạn cần bán bất động sản/các dự án bất động sản. Thì việc chào sản phẩm của bạn đến đúng nhu cầu khách hàng đang tìm hiểu là rất cần thiết và cực kỳ quan trọng. Giúp bạn là người bán và người mua kết nối với nhau thuận tiện hơn. Từ đó việc giao dịch sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Lý do chọn:

  • - Đăng ký 1 lần sử dụng trọn đời.
  • - Bạn được chào tất cả các dự án bạn đang kinh doanh và các dự án sau này sẽ kinh doanh.
  • - Mở rộng mối quan hệ khách hàng của bạn.
  • - Có thể ghi chú và lưu trữ lịch sử CSKH, giúp bạn quản lý nguồn data KHTN.

Văn Kim Loan

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Nhu cầu đang tìm hiểu: Tư vấn mua đất

Số điện thoại

09078***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Lưu Văn Tám

Địa chỉ: Hải Dương

Nhu cầu đang tìm hiểu: Nhà đất bán tại Hải Dương

Số điện thoại

03877***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Nhân Lê

Địa chỉ: Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Nhu cầu đang tìm hiểu: Khách hàng mới

Số điện thoại

09397***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Thiều

Địa chỉ: Hà Nội

Nhu cầu đang tìm hiểu: Nhà đầu tư

Số điện thoại

09868***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Thiện

Địa chỉ: Kiên Giang

Nhu cầu đang tìm hiểu: Khách hàng mới

Số điện thoại

09188***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Giang

Địa chỉ: Kiên Giang

Nhu cầu đang tìm hiểu: Khách hàng mới

Số điện thoại

09190***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Giàu

Địa chỉ: Kiên Giang

Nhu cầu đang tìm hiểu: Khách hàng mới

Số điện thoại

09192***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Nguyễn Văn Việt

Địa chỉ: Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhu cầu đang tìm hiểu: Cần mua nhà khu vực Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Số điện thoại

09890***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Hoa Lê

Địa chỉ: Bắc Ninh

Nhu cầu đang tìm hiểu: Cần tìm 500m2 - 1.000m2 đất làm xưởng sản xuất. Đường xe rộng. Đất ao vườn cũng được.

Số điện thoại

03660***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ

Huỳnh Minh Sang

Địa chỉ: Rạch Giá, Kiên Giang

Nhu cầu đang tìm hiểu: Khách hàng mới

Số điện thoại

09138***** Cần đăng ký mới để có thể xem đầy đủ số điện thoại

Đăng ký: 500đ