0%

Nhà đất Buôn Hồ - Đắk Lắk - Mới nhất tháng 12/2023

01/11/2021 11:19:44

Cập nhật lần cuối: 06-12-2023

Chia sẻ:

NHÀ ĐẤT BUÔN HỒ - ĐẮK LẮK

Buôn Hồ là một thị xã thuộc tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Nhà đất Đắk Lắk

Buôn Hồ trước đây vốn là thị trấn huyện lỵ huyện Krông Búk. Năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 07/NĐ-CP về việc tách thị trấn Buôn Hồ và 7 xã phía nam huyện Krông Búk để có mặt trên thị trường thị xã Buôn Hồ. Thị xã hiện đang là đô thị mẫu IV.

Địa lý thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ nằm ở phía bắc tỉnh Đắk Lắk, bí quyết thành phố Buôn Ma Thuột 40 km về phía đông bắc theo Quốc lộ 14 và sở hữu vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Krông Năng
 • Phía tây giáp huyện Cư M’gar
 • Phía nam giáp huyện Krông Pắc
 • Phía bắc giáp huyện Krông Búk.

Buôn Hồ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, đặc thù cho vùng Cao nguyên Nam Trung Bộ, mỗi năm sở hữu hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 năm trước đến tháng 10 năm sau, lượng mưa làng nhàng hàng năm khoảng 1.700mm, nhiệt độ nhàng nhàng là 23,40C, cực kỳ tiện lợi cho những chiếc cây công nghiệp như cà phê, cao su, ca cao, hồ tiêu... và cây lương thực như ngô lai, đậu tương và các loại cây ăn trái khác.

Lịch sử thị xã Buôn Hồ

Năm 1931, thực dân Pháp thành lập quận Buôn Hồ thuộc tỉnh giấc Darlac.

Theo Nghị định số 356-BNV/HC/NĐ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngày 2 tháng 7 năm 1958, quận Buôn Hồ sở hữu 4 tổng: Cư Đlieya (4 xã), Cư Kuk (3 xã), Cư Kti (5 xã), Cư Đrê (4 xã).

Sau năm 1975, quận Buôn Hồ đổi thành huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, ban đầu bao gồm 22 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Cư Né, Cư Suê, Cuôr Đăng, Dliê Ya, Dliê Yang, Đoàn Kết, Ea Drông, Ea H’đinh, Ea H'leo, Ea Hồ, Ea Khăl, Ea Pốk, Ea Sol, Ea Súp, Ea Tul, Krông Na, Pơng Drang, Quảng Phú, Tam Giang, Thống Nhất.

Vùng đất thị xã Buôn Hồ bây giờ lúc đó là 5 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Đoàn Kết, Ea Drông, Thống Nhất và một phần xã Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk.

Ngày 17 tháng 1 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 13-HĐBT. Theo đó, chia xã Đoàn Kết thành 3 đơn vị hành chính lấy tên là xã Đoàn Kết, xã Ea Blang và thị trấn Buôn Hồ.

Ngày 26 tháng 5 năm 1992, thành lập xã Ea Siên trên cơ sở 1.700 ha không gian tự dưng mang 1.000 nhân khẩu của xã Ea Drông; 950 ha không gian ngẫu nhiên sở hữu 500 nhân khẩu của xã Bình Thuận; 650 ha không gian tự dưng với 1.250 nhân khẩu của xã Thống Nhất; 100 ha không gian tự nhiên của xã Ea Blang.

Ngày 16 tháng 5 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2006/NĐ-CP. Theo đó, thành lập xã Ea Đê trên cơ sở điều chỉnh 2.970 ha diện tích tự dưng và 10.025 người của xã Pơng Drang.

Ngày 6 tháng 3 năm 2008, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 315/QĐ-BXD công nhận thị trấn Buôn Hồ là thị thành cái IV.

Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/NĐ-CP. Theo đó:

Thành lập thị xã Buôn Hồ trên cơ sở toàn bộ không gian và dân số của thị trấn Buôn Hồ và 7 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Đoàn Kết, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên, Thống Nhất; 1.336,9 ha khoảng trống tự dưng và 7.109 người của xã Ea Đê thuộc huyện Krông Búk.

Thành lập phường Đạt Hiếu thuộc thị xã Buôn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 1.048 ha không gian trùng hợp và 7.109 người của xã Ea Đê.
Thành lập phường An Lạc trên cơ sở điều chỉnh 235 ha thể tích tự dưng và 7.263 người của thị trấn Buôn Hồ; 344 ha dung tích ngẫu nhiên và 3.118 người của xã Ea Blang.

Thành lập phường An Bình trên cơ sở điều chỉnh 267 ha không gian khi không và 9.302 người của thị trấn Buôn Hồ; 274,7 ha không gian ngẫu nhiên và 927 người của xã Đoàn Kết; 288,9 ha diện tích tự dưng của xã Ea Đê.

Thành lập phường Thiện An trên cơ sở điều chỉnh 488,38 ha dung tích ngẫu nhiên và 4.686 người còn lại của thị trấn Buôn Hồ; 380 ha không gian trùng hợp và 728 người của xã Ea Blang.

Thành lập phường Đoàn Kết trên cơ sở 1.506,43 ha dung tích tự nhiên và 4.106 người còn lại của xã Đoàn Kết.

Thành lập phường Thống Nhất trên cơ sở điều chỉnh 1.691 ha không gian tự nhiên và 10.968 người của xã Thống Nhất; 94 ha diện tích khi không và 1.847 người của xã Ea Siên.

Thành lập phường Bình Tân trên cơ sở 1.601,79 ha dung tích trùng hợp và 7.397 người còn lại của xã Thống Nhất.

Sau khi thành lập, thị xã Buôn Hồ có 28.205,89 ha thể tích trùng hợp và 101.554 người với 12 doanh nghiệp hành thẳng thắn thuộc, bao gồm 7 phường và 5 xã.

Hành chính thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ mang 12 công ty hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường: An Bình, An Lạc, Bình Tân, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thiện An, Thống Nhất và 5 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên.

Kinh tế thị xã Buôn Hồ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của Buôn Hồ đạt trên 14%; cơ cấu nông – lâm - thủy sản chiếm 51,03%; công nghiệp - xây dựng 13,7%; thương nghiệp - dịch vụ 35,27%.Tổng thu ngân sách năm 2012 là 158,515 tỷ đồng, tăng 121% so sở hữu năm 2009. Huy động đầu tư toàn xã hội trong 3 năm (2010-2012) đạt 3.133 tỷ đồng, bằng 32,93% so có kế hoạch; tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân/năm đạt 5,7%...

Với các kết quả đã đạt được, năm 2013 thị xã Buôn Hồ vinh hạnh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. tổng sản lượng lương thực sở hữu hạt năm 2012 đạt trên 45.800 tấn. Chăn nuôi tuy bị tác động của dịch bệnh gia súc, gia cầm, song vẫn có sự phát triển cả về tổng đàn và giá trị sản phẩm.

Khoa học khoa học từng bước được ứng dụng, chuyển giao theo hướng dùng giống mới, giống lai sở hữu phương thức canh tác tiên tiến khiến cho năng suất 1 số cây trồng, vật nuôi nâng cao lên. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp trên địa bàn thị xã cũng đang từng bước phát triển, chủ yếu tụ hợp vào chế biến nông sản, khẩn hoang đá xây dựng và lớn mạnh tiểu, thủ công nghiệp dùng cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, 1 số ngành đạt tỷ lệ nâng cao trưởng hơi như ngành điện, tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong 5 năm là 6,19%; đá xây dựng khai thác, tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 19,64%; chế biến cà phê bột năm 2013 ước đạt khoảng 45 tấn, tỷ lệ nâng cao trưởng bình quân trong 5 năm là  22,98%.

Hiện nay thị xã Buôn Hồ đang triển khai đầu tư xây dựng khu thành thị Buôn Hồ Palama nằm trên địa bàn phường An Lạc.

Văn hóa - xã hội thị xã Buôn Hồ

Dân cư

Trên địa bàn thị xã mang rộng rãi dân tộc anh em cùng sinh sống như Ê Đê, Gia Rai, Kinh, Tày... đã tạo phải 1 nền văn hóa phong tục đa dạng, phong phú, thắm thiết bản dung nhan dân tộc

Giáo dục

Thị xã Buôn Hồ có 3 trường trung học phổ thông:

 • Trường THPT Buôn Hồ (phường An Bình)
 • Trường THPT Hai Bà Trưng (phường Thiện An)
 • Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (phường Thống Nhất)

Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có 11 trường trung học cơ sở và 25 trường tiểu học.

>> Xem thêm thông tin mua bán bđs: NHÀ ĐẤT ĐẮK LẮK


Nội dung Nhà đất Buôn Hồ - Đắk Lắk có hữu ích với bạn?

Tin đăng liên quan

 • Diện tích: 145 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 1.66 Tỷ/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 600 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 350 Triệu/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 16413 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 8 Tỷ/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 132 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 900 Triệu/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 364 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 115 Triệu/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 364 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 115 Triệu/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 710 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 1.35 Tỷ/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 200 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 750 Triệu/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 300 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 6.9 Tỷ/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 321 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 430 Triệu/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
 • Diện tích: 300 m2
 • Quận/Huyện: Buôn Hồ, Đắk Lắk
 • Giá: 6.9 Tỷ/Tổng diện tích
01/12/2023 22:21:44
Bạn cần xem thêm loại bđs gì?

Logo Google icon wait

Thiết kế website giá rẻ
Danh mục

MBBDS toàn quốc

logo nam long

logo hà đô

logo hưng thịnh


Notification Icon

Nâng cấp tin VIP 0đ

Bạn được nâng cấp tin VIP miễn phí hôm nay.