GEM SKY WORLD

Cho thuê nhà trọ, phòng trọ

 • Diện tích: 30 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 4 Triệu/m2
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 15 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Phú Quốc, Kiên Giang
 • Giá: 4 Triệu/Tháng
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 16 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 2 Triệu/Tháng
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 30 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 5.2 Triệu/Tháng
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 15 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 3 Triệu/Tháng
19/04/2021 04:02:35
 • Diện tích: 18 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 1.5 Triệu/Tháng
05/03/2021 10:27:09
Đất Xanh tuyển dụng