PMGV 69

Cần thuê, mua

  • Diện tích: 8000 m2
  • Tỉnh/Thành phố: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giá: Thỏa thuận
01/11/2019 14:23:00
  • Diện tích: 100 m2
  • Tỉnh/Thành phố: Long Thành, Đồng Nai
  • Giá: Thỏa thuận
13/05/2019 14:33:30
  • Tỉnh/Thành phố: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giá: Giá không hợp lệ/Tổng diện tích
01/01/1970 08:00:00
  • Tỉnh/Thành phố: Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giá: 2 Tỷ/Tổng diện tích
01/01/1970 08:00:00
Lakeview Bình Dương