GEM SKY WORLD

Cần mua

 • Diện tích: 100 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Long Thành, Đồng Nai
 • Giá: Thỏa thuận
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 8000 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: Thỏa thuận
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 10000 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Long Thành, Đồng Nai
 • Giá: 1 Triệu/m2
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 100 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 7 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2021 23:39:54
 • Tỉnh/Thành phố: Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Giá: 1 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2021 23:39:54
 • Diện tích: 38 m2
 • Tỉnh/Thành phố: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 1.2 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2021 23:39:54
 • Tỉnh/Thành phố: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: Giá không hợp lệ
26/02/2021 23:39:54
GSW