0%

Nhà đất Bắc Bình - Bình Thuận - Mới nhất tháng 02/2024

16/11/2021 20:57:29

Cập nhật lần cuối: 27-02-2024

Chia sẻ:

NHÀ ĐẤT HUYỆN BẮC BÌNH - TỈNH BÌNH THUẬN

Bắc Bình là 1 huyện ven biển của tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Nhà đất Bình Thuận

Địa lý

Huyện Bắc Bình là huyện với thể tích to nhất tỉnh Bình Thuận, nằm ở phía bắc của tỉnh, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 230 km theo phía đông, cách Nha Trang khoảng 200 km theo phía tây nam. Huyện có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam đi qua, với vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Tuy Phong
 • Phía tây giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 • Phía nam giáp Biển Đông và thành phố Phan Thiết
 • Phía bắc giáp huyện Đức Trọng, thức giấc Lâm Đồng.

Đây là địa phương mang dự án Đường cao tốc Nha Trang – Phan Thiết đang được xây dựng đi qua.

Hành chính

Huyện Bắc Bình với 18 doanh nghiệp hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Chợ Lầu (huyện lỵ), Lương Sơn và 16 xã: Bình An, Bình Tân, Hải Ninh, Hòa Thắng, Hồng Phong, Hồng Thái, Phan Điền, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Rí Thành, Phan Sơn, Phan Thanh, Phan Tiến, Sông Bình, Sông Lũy.

Lịch sử

Vùng đất huyện Bắc Bình bây giờ nguyên trước đây là hai huyện Hòa Đa và Phan Lý Chàm thuộc thức giấc Bình Thuận.

Năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành lập những quận Hòa Đa, Phan Lý Chàm, Hải Ninh và Tuy Phong thuộc tỉnh Bình Thuận. Trong đó, vùng đất huyện Bắc Bình ngày nay tương ứng sở hữu những quận Hòa Đa, Phan Lý Chàm và Hải Ninh:

Quận Hải Ninh gồm vùng Sông Mao, Sông Luỹ

Quận Phan Lý Chàm gồm những xã người Chăm là Lạc Trị, Hậu Quách, Hựu An, Tịnh Mỹ và các xã đồng bào miền núi

Quận Hòa Đa gồm 6 xã: Nhơn Thiện, Lương Sơn, Chợ Lầu, Phan Rí Thành, Phan Rí Cửa và Thượng Văn.

Về phía chính quyền phương pháp mạng, tháng 4 năm 1951, Tỉnh ủy Bình Thuận sáp nhập 3 huyện Hòa Đa, Phan Lý Chàm, Tuy Phong thành huyện Bắc Bình. Tháng 11 năm 1951, lại tách vùng Phan Lý Chàm ra để lập lại huyện Phan Lý riêng. Huyện Bắc Bình còn lại gồm những xã của Hòa Đa và Tuy Phong cũ.

Đầu năm 1962, Tỉnh uỷ Bình Thuận quyết định giải thể 2 huyện Bắc Bình và Phan Lý để xây dựng thương hiệu huyện Lê Hồng Phong và Ban Cán sự Bắc Sơn.

Giữa năm 1966, lại quyết định giải tán huyện Lê Hồng Phong và Bắc Sơn, lập lại những huyện Hòa Đa, Phan Lý, Tuy Phong, Thuận Phong theo ranh mãnh giới cũ.

Tháng 4 năm 1967, Khu 6 quyết định ra đời tỉnh giấc Bắc Bình gồm 3 huyện Hòa Đa, Phan Lý, Tuy Phong và K67 (cắt từ tỉnh Tuyên Đức). Tháng 8 năm 1968, Khu 6 lại quyết định giải thể tỉnh giấc Bắc Bình. Ba huyện Hòa Đa, Phan Lý, Tuy Phong lại thuộc tỉnh giấc Bình Thuận. K67 được trả về lại thức giấc Tuyên Đức.

Đầu năm 1974, Tỉnh uỷ Bình Thuận quyết định tách những xã căn cứ của 2 huyện Hòa Đa và Thuận Phong để tái lập lại huyện căn cứ Lê Hồng Phong. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 1974, lại quyết định giải tán huyện Lê Hồng Phong. Đồng thời lập huyện Hải Ninh (tách ra từ huyện Phan Lý) trực thuộc tỉnh.

Sau năm 1975, 3 thức giấc Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy thống nhất thành tỉnh giấc Thuận Hải. Đồng thời, 4 huyện Hòa Đa, Phan Lý, Hải Ninh và Tuy Phong thống nhất thành huyện Bắc Bình thuộc thức giấc Thuận Hải, gồm 25 xã: Bình Thạnh, Chí Công, Chợ Lầu, Hải Ninh, Hòa Minh, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hồng Thái, Lạc Tri, Liên Hương, Lương Sơn, Phan Điền, Phan Dũng, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Rí Cửa, Phan Rí Thành, Phan Sơn, Phan Thanh, Phong Phú, Phú Tuy, Phước Thể, Sông Lũy, Vĩnh Hảo.

Ngày 13 tháng 3 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 104-CP.[1] Theo đó:

Tách thôn Nghĩa Thuận, thôn Bàu Ốc của xã Lương Sơn và khu kinh tế mới Lương Nhơn của xã Hồng Thái lập thành một xã mới lấy tên là xã Bình Tân

Hợp nhất xã Phú Tuy và xã Lạc Tri thành 1 xã lấy tên là xã Phú Lạc

Sáp nhập thôn Tiến Thắng và thôn Tiến Lộc của xã Phan Tiến vào xã Sông Lũy

Chuyển xã Phan Rí Cửa đô thị trấn lấy tên là thị trấn Phan Rí Cửa.

Cuối năm 1981, huyện Bắc Bình với một thị trấn Phan Rí Cửa và 24 xã: Bình Tân, Bình Thạnh, Chí Công, Chợ Lầu, Hải Ninh, Hòa Minh, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hồng Thái, Liên Hương, Lương Sơn, Phan Điền, Phan Dũng, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Rí Thành, Phan Sơn, Phan Thanh, Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể, Sông Lũy, Vĩnh Hảo.

Ngày 30 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 204-HĐBT.[2] Theo đó:

Tách 10 xã Hòa Phú, Hòa Minh, Chí Công, Bình Thạnh, Liên Hương, Phước Thể, Phú Lạc, Vĩnh Hảo, Phan Dũng, Phong Phú và thị trấn Phan Rí Cửa để xây dựng thương hiệu huyện Tuy Phong

Đồng thời sáp nhập xã Hồng Phong của huyện Hàm Thuận (nay là 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam) vào huyện Bắc Bình, huyện Bắc Bình gồm mang 15 xã: Bình Tân, Chợ Lầu, Hải Ninh, Hòa Thắng, Hồng Phong, Hồng Thái, Lương Sơn, Phan Điền, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Rí Thành, Phan Sơn, Phan Thanh, Sông Lũy.

Ngày 20 tháng 6 năm 1986, chia xã Hải Ninh thành 2 xã lấy tên là xã Hải Ninh và xã Bình An.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh giấc Bình Thuận được tái lập từ tỉnh Thuận Hải cũ, huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận.

Năm 1992, chuyển xã Chợ Lầu thành thị trấn Chợ Lầu - thị trấn huyện lỵ huyện Bắc Bình.

Năm 1994, có mặt trên thị trường xã Phan Tiến trên cơ sở điều chỉnh một phần thể tích và dân số của xã Sông Lũy.

Ngày 18 tháng 7 năm 2003, có mặt trên thị trường xã Sông Bình trên cơ sở 5.665,29 ha dung tích tự nhiên và 3.132 nhân khẩu của xã Sông Lũy và 803,99 ha không gian ngẫu nhiên của xã Lương Sơn.

Ngày 3 tháng 12 năm 2007, chuyển xã Lương Sơn thị thành trấn Lương Sơn.

Văn hóa - du lịch

Bắc Bình là nơi bảo lưu dòng văn hóa Chăm Pa đặc sắc. Vị công chúa cuối cộng của hoàng phái Chăm Pa, người dân địa phương gọi bà là Bà Thầm, bà mất khoảng năm 1997. Dòng văn hóa Chăm sở hữu những giá trị nghệ thuật đỉnh cao trong ấy tiêu biểu nhất là nghệ thuật múa vẫn còn lưu giữ và phát huy. Tiến sĩ nghệ thuật múa Đặng Hùng là người đã sống nhiều năm tại đây và nghiên cứu bảo tồn, phát huy nền nghệ thuật múa Chăm, các thể mẫu múa quạt, múa đội nước, múa Siva (cung đình) và nhiều thể chiếc khác đã từ lâu xứng tầm nghệ thuật bác học.

Du lịch

Cảnh đẹp độc đáo của Bình Thuận và Bắc Bình là những ốc đảo xanh tươi chạy dọc theo hơn 100 km bờ biển thanh bình, từ thị trấn Lagi phía nam, đến mũi Kê Gà nơi mang ngọn hải đăng đẹp nhất và cổ nhất Việt Nam; đến thành thị Phan Thiết hiền hoà nơi lưu giữ những di sản văn hoá 300 năm mở cõi của người Việt và những di sản truyền thống của người Hoa. Cảnh đẹp này tương phản bằng nhiều sắc thái, rộng rãi cung bậc cảnh sắc. Từ những khu rừng nguyên sinh trong vùng giáp ranh có Lâm Đồng sở hữu những cảnh đẹp hồ thuỷ điện Hàm Thuận, Đa Mi, Thác Sương Mù, Thủy Điện Đại Ninh dọc theo con đường mòn mà xưa kia Bác sĩ Yersin đã lần mua ra cao nguyên Liang Biang, Đà Lạt ngày nay; cảnh sắc đẹp xuôi về những đồng bằng xanh ngạt ngào qua các thị trấn nhỏ thanh bình, xanh ngắt vườn thanh long; xuôi về hướng biển là cung đường du lịch ấn tượng nhất và đẹp nhất Việt Nam, con đường này nối từ thị trấn Lương Sơn về Mũi Né ngược về Hàm Tiến và Phan Thiết, đây là cung đường nối từ đồng bằng, vắt ngang lên các dải đồi cát hoang vu nơi lưu dấu chiến khu Lê Hồng Phong oai hùng (nay thuộc xã Hồng Phong và Hoà Thắng).

Đi dọc Quốc lộ 1A ra hướng Nha Trang, con đường sở hữu ta đến sở hữu suối nước khoáng nóng Vĩnh Hảo lừng danh đã từng được gắn nhãn hiệu Vichy (Pháp), thêm 10 cây số nữa là bờ biển dọc theo vách đá đứng đứng của Cà Ná.

>> Mua bán bất động sản Việt Nam: NHÀ ĐẤT BÌNH THUẬN


Nội dung Nhà đất Bắc Bình - Bình Thuận có hữu ích với bạn?

Tin đăng liên quan

 • Diện tích: 201 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 3.5 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 18000 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 3.6 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 65000 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 25 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 68114 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 20.43 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 12994 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 2.86 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 15100 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 3.2 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 1000 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 280 Triệu/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 1000 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 280 Triệu/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 2177 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 272 Triệu/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 5308 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 1.6 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 8459 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 1.2 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 11656 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 1.6 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 1000000 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 160 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 8459 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 1.2 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 250 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 1.7 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 1134 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 2 Triệu/m2
26/02/2024 23:23:33
 • Diện tích: 1003 m2
 • Quận/Huyện: Bắc Bình, Bình Thuận
 • Giá: 2.5 Tỷ/Tổng diện tích
26/02/2024 23:23:33
Bạn cần xem thêm loại bđs gì?

Logo Google icon wait

Thiết kế website giá rẻ
Danh mục

MBBDS toàn quốc

Mã khuyến mãi Google Ads


Notification Icon

Nâng cấp tin VIP 0đ

Bạn được nâng cấp tin VIP miễn phí hôm nay.