0%

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

29/01/2022 10:59:55

Cập nhật lần cuối: 09-04-2024

Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn hoặc bên thuê và bên cho thuê thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê nhà thì hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thể hiện hai bên (Bên cho thuê và Bên thuê) đã hoàn thành nghĩa vụ pháp lý đối với nhau và không phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về sau. Đây là một văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận quyền/nghĩa vụ pháp lý liên quan đến tài sản thuê là (nhà đất), cũng là một chứng từ kế toán cần thiết để chứng minh việc chấm dứt hoạt động cho thuê.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : ... đường ... phường : ........  quận .... )

 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:.......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:......................................... 

Do Ông (Bà):................................................................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................. 

Chứng minh nhân dân số:……………………….do ..................... 

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................... 

Địa chỉ thường trú:........................................................................ 

................................................................................................... 

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:........................................ 

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày .....tháng ....năm.......

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành..........bản, mỗi bản............trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số.......... lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số............... ngày...........tháng...........năm…....

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hãy cho chúng tôi biết, bài viết "Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất" có hữu ích với bạn?

Tin đăng thuộc danh mục Nhà đất cho thuê

 • Diện tích: 1400 m2
 • Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Giá: 224 Triệu/Tháng
12/04/2024 23:02:51
 • Diện tích: 40 m2
 • Quận/Huyện: Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 6 Triệu/Tháng
12/04/2024 23:02:51
 • Diện tích: 160 m2
 • Quận/Huyện: Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Giá: 14 Triệu/Tháng
12/04/2024 23:02:51
 • Diện tích: 4000 m2
 • Quận/Huyện: Việt Yên, Bắc Giang
 • Giá: 350 Triệu/Tháng
12/04/2024 23:02:51
 • Diện tích: 300 m2
 • Quận/Huyện: Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Giá: 25 Triệu/Tháng
12/04/2024 23:02:51
 • Diện tích: 100 m2
 • Quận/Huyện: Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giá: 8 Triệu/Tháng
12/04/2024 23:02:51
 • Diện tích: 60 m2
 • Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Giá: 4 Triệu/Tháng
12/04/2024 23:02:51
Bạn đọc

MBBDS VIỆT NAM

Nam Long Group