Thông tin phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án Gem Sky World Long Thành

07/01/2021 14:45:46
Chia sẻ:

Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành với cac nội dung như sau;

1. Vị trí và phạm vi giới hạn:

Xác định theo sơ đồ vị trí khu đất 951/2020 tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký xác nhận ngày 117/02/2017 phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: giáp đường đất và kết nối bằng đường dân sinh hiện hữu;

- Phía Nam: giáp đường đất kết nối với các dự án khác;

- Phía Đông; giáp dự án khác và kết nối bằng đường đất rộng khoảng 6m;

- Phía Tây; giáp đường Khu 14 và Khu dân cư hiện hữu.

2. Quy mô lập quy hoạch:

a) Diện tích khu đất quy hoạch khoảng:922.154m2

b) Dân số dự kiến: khoảng 16.100 người

c) Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500

Thông tin quy hoạch

Số quyết định: 1814/QĐ-UBND

Tỉnh/TP: Đồng Nai

Hồ sơ bản vẽ:

so hong gem sky world

GEM SKY WORLD