Logo Công ty Đất Xanh Đông Nam Bộ mới

03/01/2020 13:39:43
Chia sẻ:

Thực hiện hướng dẫn thay đổi nhận diện thương hiệu mới từ Tập Đoàn Đất Xanh, sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc, nay phòng Hành chính Nhân sự gửi thông báo cùng các file với nội dung chi tiết như sau:

1. Hạng mục thay đổi:

Chữ M trong “Đất Xanh Đông Nam Bộ”. Chữ M trong bộ nhận diện thương hiệu mới sẽ được thay đổi kiểu chữ, vì vậy sẽ kéo theo thay đổi kích thước chữ, kích thước logo.

logo dat xanh dnb moi

2. Các đơn vị thực hiện thay thế nhận diện thương hiệu cũ bằng nhận diện thương hiệu mới ngay lập tức cho các loại văn bản, tờ trình, thông báo, hợp đồng, email, website, và các ấn phẩm online, …bằng cách copy các file đính kèm bên trên. Các ấn phẩm bằng hiện vật như quà tặng, thiết bị khác không thể thay đổi được nhận diện thương hiệu mới thì xin ý kiến cấp trên trực tiếp để được hướng dẫn sử dụng trước 1/1/2020 hoặc tiêu hủy trước 1/1/2020.

3. Các hạng mục pano, biển hiệu, alu, hệ thống bảng biểu tôn chỉ, và các thiết bị khác tại trụ sở và các đơn vị, chi nhánh cần nhà thầu thi công sẽ do phòng Marketing và Hành chính nhân sự phụ trách thực hiện hiện thi công đồng bộ trong thời gian sớm nhất, theo yêu cầu về thời gian hoàn thành của Tập Đoàn.

logo dat xanh moi

logo dat xanh dong nam bo moi

 

Trân trọng.

Đất Xanh tuyển dụng