Gói nạp tiền

GÓI NẠP TIỀN

(Giải pháp quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng tiềm năng hiệu quả) 

Giá trị nạp (X) Khuyến mãi nhận thêm Bonus Thời hạn bonus Chọn
X >= 50 triệu +90%

1 bài PR.

1 banner top (720x90px)

1 banner cột dọc (230x300px)

2 tin TOP

2 tin VIP 1

2 tin VIP 2

Gói 60 tin thường

Hỗ trợ gói quảng cáo Adwords/Coccoc/fanpage/Zalopage 10 triệu đồng

6 tuần Đăng ký
20 triệu <= X < 50 triệu  +60% 

1 Banner ngang trên tin rao mới (740x100px)

1 tin TOP

1 tin VIP 1

1 tin VIP 2

Gói 30 tin thường

Adwords/Coccoc/fanpage/Zalopage 5 triệu đồng

 
 4 tuần Đăng ký
5 triệu <= X < 20 triệu   +30%

1 Banner trượt trái/phải (120x300px)

1 tin VIP 1

Gói 20 tin thường

Adwords/Coccoc/fanpage/Zalopage 1 triệu đồng

 
4 tuần  Đăng ký
 1 triệu <= X < 5 triệu +10% 

1 Banner trượt trái/phải (120x300px)

1 tin VIP 2

Hỗ trợ gói quảng cáo Coccoc/Zalopage 300 nghìn đồng

 
1 tuần  Đăng ký
X < 1 triệu  +5%   - Đăng ký

 

LIÊN HỆ 0961 70 10 12 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN