0%

Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads - Khởi động - Mới nhất tháng 06/2024

06/01/2022 20:18:12

Cập nhật lần cuối: 14-06-2024

Chia sẻ:

Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads - Khởi động bài đánh giá kiểm tra kiến thức

Giấy chứng nhận này thể hiện rằng bạn có khả năng đo lường và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo kỹ thuật số bằng các giải pháp đo lường của Google. Người dùng được chứng nhận sẽ cho thấy khả năng hiểu rõ các chỉ số cốt yếu và biến các thông tin chi tiết quan trọng thành hành động để nâng cao hiệu suất của chiến dịch trên Google Ads và tạo ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình. 

Khi bạn đạt được Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads, Google công nhận bạn có những khả năng sau đây:

 • Chuyển các mục tiêu tiếp thị thành hành động có thể đo lường 
 • Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi để đo lường doanh số, số lượt tải về hoặc số lượt cài đặt ứng dụng và/hoặc số lượng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả 
 • Hiểu cách phân tích và hành động dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu theo dõi chuyển đổi 
 • Chọn mô hình phân bổ thích hợp cho các mục tiêu kinh doanh

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ ngôn ngữ bạn muốn, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.

Câu hỏi 1 trong số 27

Đối với chiến dịch video, lượt hiển thị quảng cáo video cuối cùng sẽ nhận được tín dụng cho lượt chuyển đổi xem hết.

 • Đúng
 • Sai

Câu hỏi 2 trong số 27

Bạn có thể dùng công cụ nào sau đây để tùy chỉnh cách theo dõi dữ liệu trong cột Chuyển đổi?

 • Báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 • Bảng tùy chỉnh
 • Tùy chọn cài đặt Bao gồm trong Chuyển đổi
 • Tùy chọn cài đặt Sửa đổi cột

Câu hỏi 3 trong số 27

Ba hành động nào sau đây có thể giúp bạn cải thiện tỷ lệ chuyển đổi?

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Không sử dụng các từ khóa phủ định
 • Sử dụng các từ khóa phủ định để tinh chỉnh thêm lưu lượng đối tượng truy cập
 • Sử dụng các từ khóa cụ thể cho tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn
 • Sử dụng Báo cáo cụm từ tìm kiếm để tiếp cận đúng khách hàng

Câu hỏi 4 trong số 27

Hai nhận định nào sau đây về Báo cáo phân bổ là chính xác?

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Báo cáo phân bổ sẽ ghi nhận lượt chuyển đổi ứng dụng và lượt ghé qua cửa hàng
 • Báo cáo phân bổ sẽ không ghi nhận lượt chuyển đổi ứng dụng và lượt ghé qua cửa hàng
 • Báo cáo phân bổ có thể giúp bạn ước tính những thay đổi lên mô hình phân bổ có thể tác động như thế nào đến báo cáo chuyển đổi
 • Báo cáo phân bổ có thể giúp bạn đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất sau khi thay đổi mô hình phân bổ

Câu hỏi 5 trong số 27

Một công ty thiết kế cốc cà phê muốn biết quảng cáo video nào của họ khiến người xem nhớ đến thương hiệu của công ty nhất. Công cụ nào sau đây của Google có thể giúp họ tìm được câu trả lời?

 • Mức truy lại quảng cáo
 • Mức độ ưa chuộng thương hiệu
 • Đòn bẩy thương hiệu
 • Mức tăng chuyển đổi

Câu hỏi 6 trong số 27

Mô hình phân bổ nào sau đây sử dụng công nghệ máy học để đánh giá từng đường dẫn đến quyết định mua hàng của khách hàng?

 • Theo hướng dữ liệu
 • Lượt tương tác cuối cùng
 • Tuyến tính
 • Giảm dần theo thời gian

Câu hỏi 7 trong số 27

Hiroko đang chạy một Chiến dịch tìm kiếm trong vài tháng và muốn cải thiện chiến dịch này. Hãy xác định ba cách mà cô có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình sau khi đã đánh giá hiệu suất.

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Đánh giá xem tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng nào đang hoạt động hiệu quả nhất và tăng cường việc sử dụng tùy chọn đó
 • Không thay đổi gì cả trong vòng ít nhất sáu tháng kể từ khi bắt đầu chạy chiến dịch
 • Gỡ bỏ quảng cáo đang hoạt động kém hiệu quả và thử quảng cáo mới
 • Bật tính năng đặt giá thầu tự động

Câu hỏi 8 trong số 27

Jason đang chạy một chiến dịch video và nhận ra rằng mặc dù số lượt xem cao, nhưng tỷ lệ tương tác của chiến dịch lại thấp. Trong ba câu hỏi bên dưới, anh có thể đặt ra câu hỏi nào để tìm hiểu vấn đề?

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Quảng cáo có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý và làm nổi bật thương hiệu không?
 • Chiến dịch có nhắm mục tiêu đúng đối tượng không?
 • Video có được hiển thị cho đủ số người xem không?
 • Có bước nào bị sai khi thực hiện không?

Câu hỏi 9 trong số 27

Trong số những thói quen đo lường sau đây, đâu là ba thói quen tốt cho một cá nhân hoặc công ty?

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Sử dụng dữ liệu trong tất cả các cuộc họp
 • Khuyến khích rút kinh nghiệm từ thất bại
 • Chỉ xem dữ liệu khoảng một tháng một lần
 • Liên tục thực hiện các thử nghiệm

Câu hỏi 10 trong số 27

Jane nhấp chuột vào Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm giới thiệu son môi. Ba ngày sau, cô mua sản phẩm này trên mạng bằng cách nhấp vào quảng cáo trên Facebook. Google Ads sẽ ghi nhận hành động chuyển đổi xảy ra vào ngày nào?

 • 24 giờ sau khi xảy ra giao dịch mua hàng để đảm bảo giao dịch thanh toán đã xử lý thành công
 • Chưa bao giờ, vì lần tương tác cuối cùng là với Facebook
 • Ngày Jane nhấp vào quảng cáo
 • Ngày thực hiện giao dịch mua

Câu hỏi 11 trong số 27

Ghép từng chỉ số chuyển đổi mà bạn có thể sử dụng để xem dữ liệu chuyển đổi với nội dung mô tả tương ứng.

 •  Giá trị chuyển đổi trên chi phí (Giá trị ch.đổi/chi phí)
 •  Giá mỗi chuyển đổi (Giá/ch.đổi)
 •  Tỷ lệ chuyển đổi (Tỷ lệ ch.đổi)
 •  Giá trị chuyển đổi mỗi lượt nhấp (Giá trị ch.đổi/lượt nhấp)
 •  Giá trị chuyển đổi (Giá trị ch.đổi)
 • Là tổng giá trị chuyển đổi cho các lượt "Chuyển đổi". Bạn phải nhập giá trị cho các hành động chuyển đổi
 • Ước tính lợi tức đầu tư của bạn. Giá trị này được tính bằng cách chia tổng số giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lượt tương tác với quảng cáo
 • Là tổng giá trị chuyển đổi của bạn chia cho số lượt nhấp đủ điều kiện
 • Cho biết mỗi lượt chuyển đổi của bạn có mức giá trung bình là bao nhiêu. Giá trị này được tính bằng cách chia tổng chi phí cho số trong cột Chuyển đổi của bạn
 • Cho biết tần suất trung bình mà một lần nhấp quảng cáo hoặc các loại hành động tương tác khác với quảng cáo dẫn đến hành động chuyển đổi. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số lượt “Chuyển đổi” cho tổng số lần tương tác đủ điều kiện (như số lần nhấp quảng cáo hoặc số lượt xem quảng cáo video)

Câu hỏi 12 trong số 27

Hai nhận định nào sau đây về tính năng theo dõi chuyển đổi là chính xác?

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Bạn cần thêm một đoạn mã bổ sung vào Google Ads để hỗ trợ việc theo dõi các hoạt động tương tác của người dùng với trang web của bạn
 • Ngân sách sẽ tự động chuyển sang quảng cáo hiệu quả nhất
 • Tính năng này có thể theo dõi các hoạt động tương tác với quảng cáo và xác định quảng cáo nào có giá trị nhất đối với doanh nghiệp của bạn
 • Các quảng cáo có hiệu suất tốt nhất sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách tạo quảng cáo mới và chất lượng hơn

Câu hỏi 13 trong số 27

Bob là chủ một quán cà phê nhỏ có thông tin doanh nghiệp trên Google Doanh nghiệp của tôi. Tuy nhiên, anh cũng muốn có một trang web thân thiện với thiết bị di động. Anh không biết nhiều về việc tạo trang web. Bob có thể sử dụng công cụ gì để tạo trang web của mình?

 • AdWords
 • Nhắn tin
 • Bài đăng
 • Trình tạo trang web

Câu hỏi 14 trong số 27

Nếu ai đó đang sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để quảng bá nhà hàng trên mạng và thu hút khách hàng mới, thì họ có thể sử dụng tính năng nào để thu hút khách hàng mới đến nhà hàng?

 • Bài đánh giá của khách hàng
 • Quảng cáo động
 • Nút gọi trong kết quả tìm kiếm
 • Thông tin chi tiết

Câu hỏi 15 trong số 27

Công cụ nhắn tin trên Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng liên hệ với chủ doanh nghiệp thông qua hình thức liên lạc nào?

 • Bản tin
 • Email
 • Gửi tin nhắn văn bản
 • Trò chuyện video

Câu hỏi 16 trong số 27

Doanh nghiệp có từ 10 vị trí trở lên có những lựa chọn xác minh nào?

 • Các doanh nghiệp này có thể nhập hàng loạt thông tin về vị trí nhưng phải xác minh từng vị trí một
 • Các doanh nghiệp này có thể nhập và xác minh hàng loạt vị trí
 • Các doanh nghiệp này chỉ cần xác minh một vị trí và các vị trí còn lại sẽ được xác minh tự động
 • Các doanh nghiệp này phải nhập và xác minh từng vị trí một

Câu hỏi 17 trong số 27

Bạn có thể đo lường và cải thiện doanh số bằng tùy chọn tính lượt chuyển đổi nào?

 • Mỗi lượt chuyển đổi
 • Một lượt chuyển đổi

Câu hỏi 18 trong số 27

Google cung cấp nhiều cách để theo dõi cuộc gọi điện thoại từ quảng cáo, trang web và trang web dành cho thiết bị di động. Hãy ghép từng mục tiêu theo dõi lượt chuyển đổi sau đây với cách theo dõi chính xác.

 •  Theo dõi cuộc gọi đến số điện thoại trên trang web
 •  Theo dõi cuộc gọi từ quảng cáo
 •  Theo dõi số điện thoại trên trang web dành cho thiết bị di động
 • Sử dụng số chuyển tiếp Google
 • Thêm phần mở rộng cuộc gọi vào quảng cáo của bạn trên Google
 • Theo dõi số lượt nhấp vào liên kết văn bản, hình ảnh hoặc nút

Câu hỏi 19 trong số 27

Lượt chuyển đổi video của Google có thể phát sinh do ba hành động khác nhau từ khách hàng. Hãy ghép từng hành động chuyển đổi với thông tin đầu ra tương ứng.

 •  Dựa trên lượt xem/mức độ tương tác khi xem
 •  Lượt xem hết
 •  Lượt nhấp
 • Xem quảng cáo trong 30 giây hoặc xem đến hết; thời lượng mặc định là 30 ngày
 • Dựa trên lượt hiển thị; thời lượng mặc định là 24 giờ
 • Dựa trên lượt nhấp; thời lượng mặc định là 30 ngày

Câu hỏi 20 trong số 27

Nếu bạn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, thì giải pháp gắn thẻ trên toàn trang web nào sau đây sẽ được dùng để đo lường lượt chuyển đổi?

 • Thêm thẻ trình liên kết chuyển đổi vào Trình quản lý thẻ của Google
 • Cài đặt thẻ gtag.js
 • Liên kết tài khoản Google Ads với Google Analytics
 • Phương thức gắn thẻ trên toàn trang web đã có sẵn, do đó bạn không cần làm gì nữa

Câu hỏi 21 trong số 27

Hai phương án theo dõi lượt chuyển đổi nào dưới đây có sẵn khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng?

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Facebook
 • Firebase
 • Google Play
 • iTunes

Câu hỏi 22 trong số 27

Kết hợp từng giai đoạn trong hành trình của khách hàng với một mục tiêu tiếp thị có liên quan.

 •  Sự cân nhắc
 •  Mức độ trung thành
 •  Mức độ nhận biết
 •  Mua hàng
 • Sự ưa chuộng thương hiệu
 • Sự giới thiệu của khách hàng
 • Khả năng truy lại thương hiệu
 • Kích thước đơn hàng trung bình

Câu hỏi 23 trong số 27

Nhiều hành trình của khách hàng bắt đầu bằng việc khách hàng nhận biết thương hiệu và kết thúc bằng việc khách hàng trở lại mua hàng.

Sắp xếp các mục tiêu tiếp thị trong hành trình của khách hàng bên dưới theo đúng thứ tự.

 • Thúc đẩy quyết định mua hàng
 • Tạo sức ảnh hưởng để khách hàng cân nhắc
 • Tăng mức độ trung thành
 • Tạo sự nhận biết

Câu hỏi 24 trong số 27

Ghép các mục tiêu sau với nội dung mô tả phù hợp

 •  Mục tiêu kinh doanh
 •  Mục tiêu truyền thông
 •  Mục tiêu tiếp thị
 •  Các chỉ số của chiến dịch
 • Một mục tiêu bao quát ở mức độ cao nhất cho công ty của bạn. Mục tiêu này thường tập trung vào việc gia tăng doanh thu, biên lợi nhuận hoặc số lượng (ví dụ: số lượng các đơn vị hàng hóa được bán ra)
 • Mục tiêu tiếp thị sẽ hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh, ví dụ như tạo sự nhận biết
 • Các mục tiêu cho từng phương tiện tham gia vào quá trình hoàn thành các mục tiêu tiếp thị của bạn. Ví dụ: mục tiêu cho chiến dịch YouTube của bạn
 • Đây là các chỉ số riêng biệt mà bạn sử dụng để đo lường mức độ thành công của các mục tiêu truyền thông của mình

Câu hỏi 25 trong số 27

Một công ty nến đang viết nội dung cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh mới. Họ muốn sử dụng quảng cáo này để tạo sức ảnh hưởng khiến khách hàng cân nhắc sản phẩm của công ty. Họ nên làm gì với quảng cáo của mình?

 • Tập trung vào một ưu đãi hoặc một sản phẩm cụ thể (bán thêm)
 • *Tập trung vào các thuộc tính của thương hiệu hoặc tuyên bố giá trị sản phẩm
 • Tập trung vào việc kể câu chuyện về thương hiệu
 • Bao gồm lời kêu gọi hành động ngụ ý hoặc rõ ràng (Mua ngay, Mua tại đây, Mua ở đây, v.v.)

Câu hỏi 26 trong số 27

Trong ba khía cạnh dưới đây, khía cạnh nào là cần thiết khi viết một chỉ báo hiệu suất chính (KPI) hiệu quả?

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

 • Có khung thời gian xác định
 • Táo bạo
 • Rõ ràng
 • Có thể đo lường

Câu hỏi 27 trong số 27

Giovanni điều hành một doanh nghiệp nhỏ chuyên bán xe đạp. Anh có thể sử dụng công cụ nào để biến dữ liệu quảng cáo của mình thành báo cáo trực quan đẹp mắt?

 • Analytics
 • Analytics 360
 • Data Studio
 • Optimize

Nội dung Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads - Khởi động có hữu ích với bạn?

Phúc An Asuka
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

1645041870515040083

MBBDS VIỆT NAM

Nhà đất Tuyên Quang

Thống kê

Đang truy cập Đang Online

155
 • Total views:51977761