0%

Bản đồ địa chính quy hoạch sử dụng đất 30 phường thuộc Biên Hòa, ĐN - Mới nhất tháng 06/2024

07/06/2021 10:31:46

Cập nhật lần cuối: 24-06-2024

Chia sẻ:

Thông tin quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030. Cung cấp bản đồ địa chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bản đồ quy hoạch sử dung đất các phường thuộc Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Bản đồ được UBND tỉnh Đồng Nai công bố triển khai đến năm 2030. Mời quý đọc giả xem chi tiết từng loại bản đồ quy hoạch bên dưới.

 • Nguồn: Trang thông tin điện tử dongnai.gov.vn logo dong nai

BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hoa - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

4. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

6. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

7. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

8. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

9. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

10. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

11. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân- Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

12. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Hưng - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Hưng - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Hưng - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Hưng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

13. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

14. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

15. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

16. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

17. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

18. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

19. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

20. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

21. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

22. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

23. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

24. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

25. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

26. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

27. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

28. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

29. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 

30. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng - Biên Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 • Download bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai icon download 

 


Nội dung Bản đồ địa chính quy hoạch sử dụng đất 30 phường thuộc Biên Hòa, ĐN có hữu ích với bạn?

Phúc An Asuka
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

1645041870515040083

MBBDS VIỆT NAM

Nhà đất Bình Phước

Thống kê

Đang truy cập Đang Online

121
 • Total views:52599217